Przedszkole Niepubliczne Bajninio
Przedszkole Niepubliczne Bajninio

W RAMACH CZESNEGO PRZEDSZKOLE NIEPUBLICZNE „BAJNINIO” ZAPEWNIA:

 • REALIZACJĘ PROGRAMU WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO ukierunkowanego na wszechstronny rozwój dziecka zgodnego z obowiązującą Podstawą Programową.
 • FILHARMONIĘ 
  Raz w miesiącu dzieci będą miały możliwość zapoznania się z wybranymi instrumentami: ich budową, sposobem gry na nich oraz wysłuchania prezentowanych utworów instrumentalnych w wykonaniu muzyków z Filharmonii Lubelskiej.
 • UROCZYSTOŚCI PRZEDSZKOLNE
  Uroczystości integrują dzieci, rodziców oraz pracowników, dają wiele radości i zadowolenia. Są także okazją do prezentowania umiejętności i wiadomości zdobytych przez dzieci w przedszkolu.
 • ŚWIĘTOWANIE URODZIN NASZYCH DZIECI 
  W tym dniu dziecko obchodzące urodziny będzie w centrum uwagi. Otrzyma drobny upominek oraz życzenia.
 • SPOTKANIA
  z ciekawymi osobami, zapoznanie z różnymi zawodami.

ZAJĘCIA DODATKOWE NIEODPŁATNE: 

 • NAUKA JĘZYKA ANGIELSKIEGO
 • RYTMIKA 
  Zajęcia mające na celu uwrażliwianie na rytm poprzez stworzenie określonego rodzaju ćwiczeń polegających na dokładnej realizacji usłyszanego rytmu za pomocą prostych gestów i taktowania. Rytmika ma istotny wpływ na rozwój muzykalności, poczucia rytmu i wrażliwości.
 • SPOTKANIA TEATRALNE 
  W przedszkolu będą organizowane przedstawienia teatralne w wykonaniu profesjonalnych aktorów. W czasie przedstawień dzieci będą miały możliwość wystąpienia razem z aktorami. Spektakle te nie zawierają przemocy i agresji pokazują natomiast najważniejsze życiowe wartości.

TERAPIE PROWADZONE W PRZEDSZKOLU DLA DZIECI Z ORZECZENIEM:

 • METODA KRAKOWSKA
 • TERAPIA LOGOPEDYCZNA
 • TERAPIA RĘKI
 • TRENING UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH
 • INTEGRACJA SENSORYCZNA

 ZAJĘCIA TERAPEUTYCZNE INDYWIDUALNE ( ODPŁATNE) PROWADZONE PRZEZ SPECJALISTÓW: 

 • TERAPIA NEUROBIOLOGICZNA – METODA KRAKOWSKA
 • TERAPIA LOGOPEDYCZNA
 • TERAPIA INTEGRACJI SENSORYCZNEJ
 • TERAPIA RĘKI 
 • TRENING UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH

ZAJĘCIA DODATKOWE (ODPŁATNE) DLA CAŁEJ GRUPY (PO ZEBRANIU ODPOWIEDNIEJ ILOŚCI CHĘTNYCH  DZIECI):

 • TAŃCE
 • BĘBNY
 • KLUB MAŁYCH ODKRYWCÓW
 • ZAJĘCIA SPORTOWE

W PRZEDSZKOLU ,,BAJNINIO”:

 • Stworzymy każdemu dziecku szansę rozwoju na miarę jego możliwości. Chcemy wychować dzieci z bogatą wyobraźnią twórczą, zdolne do spontanicznej ekspresji własnych uczuć i myśli, otwarte na pomysły i inspiracje płynące od innych osób oraz gotowe szukać nowych, lepszych i oryginalnych rozwiązań.
   
 • Preferujemy metody twórcze pomagając dzieciom w ten sposób działać zgodnie z wrodzonym potencjałem.
   
 • Zastosujemy indywidualną formę pracy z dzieckiem , dzięki temu umożliwimy osiągnięcie sukcesu każdemu dziecku.
   
 • Wspomożemy dzieci w rozwijaniu uzdolnień, zainteresowań oraz będziemy kształtować czynności intelektualne, potrzebne im w codziennych sytuacjach w dalszej edukacji.
   
 • Zwracać będziemy szczególną uwagę na ich indywidualne potrzeby, predyspozycje i talenty.
   
 • Stworzymy warunki organizacyjne, materialne i programowe do rozwijania u dzieci zainteresowań i zdolności plastycznych, muzycznych, ruchowych, lingwistycznych, matematycznych, przyrodniczych.
   
 • Postaramy się w każdym dziecku rozbudzać ciekawość świata i ludzi, spostrzegawczość i wrażliwość.
   
 • Nauczymy dzieci życzliwości, empatii, tolerancji i poszanowania dla innych, opierając się na przyjętych normach i uniwersalnych wartościach takich jak miłość, przyjaźń, lojalność, zrozumienie potrzeb innego człowieka.
   
 • Będziemy u dzieci budować system wartości, kształtować odporność emocjonalną, konieczną do radzenia sobie w nowych i trudnych sytuacjach w tym także do łagodnego znoszenia stresu i porażek.
   
 • Będziemy wspierać dzieci w ich dążeniu do samodzielności, uszanujemy ich autonomię.
   
 • Będziemy promować zdrowy styl życia oraz aktywność ruchową.

 • Będziemy starali się wspierać rodziców, pomagać im w rozwiązywaniu problemów wychowawczych. 
   
 • Nasze oddziaływania dydaktyczno – wychowawcze opieramy na sprawdzonych i uznanych metodach, dążąc jednocześnie do odkrywania nowych, innowacyjnych sposobów efektywnej pracy z dziećmi.
    
 • Baza dydaktyczna przedszkola pozwoli dzieciom na podejmowanie różnorodnej aktywności. Wyposażenie naszej placówki stwarza warunki do pracy indywidualnej i zespołowej, pozwala na zaspokojenie dziecięcych zainteresowań.
   
 • Sale w naszej placówce są jasne i przestronne. Zostały wyposażone w meble odpowiednio dobrane do wzrostu dzieci, co umożliwia im swobodne i bezpieczne poruszanie się. W każdej z nich znajdują się świadomie dobrane zabawki i pomoce edukacyjne, posiadające wymagane atesty.
   
 • Łazienki i toalety przystosowane są dla małych dzieci.
   
 • Budynek spełnia podwyższone wymagania prawa budowlanego, powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej, przepisów ochrony przeciwpożarowej i bhp dla tego typu placówek.
   
 • Przedszkole ma prawo do korzystania z bezpiecznych placów zabaw znajdujących się na terenie Miasteczka Wikana.
   
 • W przedszkolu realizujemy podstawę programową wychowania przedszkolnego

 

 

 

Przedszkole Niepubliczne Bajninio

ul. Kasztelańska 31 lok. 4

20-810 Lublin

tel. 604 399 903

tel. 81 450 54 51

e-mail: kontakt@bajninio.pl

https://bajninio.pl

Copyright © OceanWP Theme by Marcin Golec