PLAN DNIA W PRZEDSZKOLU

7.00 – 8.30 Schodzenie się dzieci. Zabawy indywidualne i zespołowe, dowolne i inspirowane. Rozmowy planowane i sytuacyjne. Praca wyrównawcza i stymulacyjna. Zabawy ruchowe i integrujące. Kontakty z rodzicami.

8.30 – 9.00  Porządkowanie sali, czynności w ramach dyżurów. Ćwiczenia poranne. Przygotowanie do posiłku.

9.00 – 9.30 I śniadanie.

9.30 – 10.45 Zajęcia wychowawczo-dydaktyczne realizujące treści programowe wychowania w przedszkolu.

10.45 – 11.15 II śniadanie – owocowe witaminki.

11.15 – 12.15 Pobyt na świeżym powietrzu, spacery, wycieczki, zabawy na placu zabaw, gry i zabawy ruchowe.

12.15 – 12.30 Przygotowanie do obiadu, czynności samoobsługowe, zabiegi higieniczne.

12.30– 13.00 Obiad

13.00 – 14.30 Odpoczynek po obiedzie: zapewnienie dzieciom różnych form relaksu w sali (słuchanie bajek, muzyki), praca kompensacyjno-wyrównawcza, zabawy wynikające z zainteresowania dzieci, zajęcia dodatkowe.

14.30 -15.00 Podwieczorek

15.00– 17.00 Zabawy podejmowane z inicjatywy dzieci; w kącikach zainteresowań, gry i zabawy tematyczne, dydaktyczne, konstrukcyjne, plastyczne. Praca wyrównawcza i stymulacyjna. Rozmowy indywidualne z dziećmi i rodzicami.

Przedszkole Prywatne Bajninio Lublin

Przedszkole Niepubliczne Bajninio

ul. Kasztelańska 31 lok. 4

20-810 Lublin

tel. 604 399 903

tel. 81 450 54 51

e-mail: kontakt@bajninio.pl

https://bajninio.pl

Copyright © OceanWP Theme by Marcin Golec